De sport kan naar ieders niveau beoefend worden. Zo onderscheidt men

Lopen: sprint, horden, midden en lange afstand
Werpen: bal, kogel, discus, speer en kogelslingeren
Springen: hoog, ver, polstokhoog en hinkstap

Men kan zowel individueel als in competitieverband aan wedstrijden deelnemen.

Clubrecords

De trainingen

Afhankelijk van het seizoen worden de trainingen verzorgd op de atletiekbaan, in de zaal of in het bos. Deskundige trainers staan garant voor een verantwoorde begeleiding. De jongste kinderen leren de technieken spelenderwijs, waarna men gerichter op diverse onderdelen gaat trainen. Inspanning, ontspanning en actief staan bij alles voorop.

Trainingsschema

De contributie

Nieuwe leden kunnen zonder verplichtingen aan een viertal trainingen deelnemen.
De kosten voor het lidmaatschap van de verschillende leeftijdscategorieën bedragen:

Eenmalig inschrijfgeld

5 t/m 14 jaar € 10,00
15 t/m 18 jaar € 12,50
19 jaar en ouder € 17,50

Tarieven per maand

5 t/m 6 jaar € 6,50
7 t/m 10 jaar € 8,50
11 t/m 12 jaar € 8,75
13 t/m 14 jaar € 9,75
15 t/m 18 jaar €11,00
19 jaar en ouder €13,50

De genoemde tarieven worden betaald vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarin de persoon deze leeftijd gaat bereiken.

Opzeggingen altijd doorgeven aan de ledenadministratie met in achtneming dat opzegging voor het eind van de maand inhoud dat de contributie nog voor de daarop volgende maand betaald dient te worden.

Ledenadministratie: Annie van den Branden, ledenadministratie@diomedon.nl telefoon 0167-565035

Voor inlichtingen: Joke de Kock, secretariaat@diomedon.nl telefoon 0167-566988