Het hoofdbestuur

Voorzitter Dorien Verweij voorzitter@diomedon.nl 06-83589588
Penningmeester Gerjan van der Wouw penningmeester@diomedon.nl
Secretaris Joke de Kock secretariaat@diomedon.nl 06-54291638
Afgevaardigde Survival Willy Beirnaert survivalsteenbergen@gmail.com
Afgevaardigde Volleybal Paul Schalk volleybal@diomedon.nl
Afgevaardigde Jeugdcommissie Tineke Hiemstra
Algemeen telefoonnummer Joke de Kock 0167-566988 / 06-54291638