Een VOG voor alle (hulp)trainers en begeleiders bij SV DIOMEDON die minderjarigen trainen/begeleiden

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Dat is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Het wordt sportverenigingen aangeraden om de (beoogde) vrijwilligers die met kwetsbare mensen (gaan) werken te laten screenen op hun verleden. Als uit de screening blijkt dat bijvoorbeeld een begeleider in het verleden veroordeeld is voor seksueel misbruik, dan wordt de VOG niet aan hem of haar verstrekt vanwege het verhoogde risico op herhaling.

Door VOG’s te laten overleggen geeft de vereniging aan de leden, ouders van leden en vrijwilligers het signaal af sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen.

Diomedon zorgt dat in schooljaar 2021-2022 alle VOG’s weer op orde zijn door voor alle trainers en begeleiders een nieuw VOG op te laten vragen. Hier zijn voor deze vrijwilligers geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie: neem contact op met het afdelingsbestuur.

 

Bestuursleden ook een VOG

Om een goed voorbeeld te geven vragen ook alle bestuursleden een VOG aan. Hiermee onderschrijven alle leden van het hoofdbestuur en van de afdelingsbesturen het belang van een dergelijke verklaring.

 

Herhaling aanvraag 

Voor nieuwe (hulp)trainers en begeleiders en nieuwe bestuurders wordt direct een VOG aanvraag ingezet (zie ook aannamebeleid vrijwilligers).

Voor alle anderen zal na drie jaar (2024-2025) wederom een aanvraag komen of als er vermoedens zijn dat er in de tussentijd redenen zijn waarom een nieuwe VOG niet zou worden afgegeven. Het hoofdbestuur, met advies van het afdelingsbestuur, beslist hierover.