Go to Top

Lid worden

Lijkt het u wat om te gaan volleyballen? U kunt gratis drie maal mee trainen. We trainen op donderdagavond in het Cromwiel  van 20.15 tot 22.15 uur.

Aanmelden

Via e-mail.

Contributie

U betaalt de contributie per maand (€ 12,=).

Afmelden kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie. De contributieverplichting eindigt de maand na de schriftelijke afmelding. Indien een incasso is afgegeven eindigt deze na ontvangst van de afmelding.