Go to Top

Lid worden

Lijkt het u wat om te gaan volleyballen? U kunt gratis drie maal mee trainen. We trainen op donderdagavond in het Cromwiel  van 20.30 tot 22.00 uur.

Aanmelden

Of via de groene kaart. Op de trainingsavond is de groene kaart verkrijgbaar.

Contributie

U betaalt de contributie per maand (€ 12,=). Daarnaast wordt eenmalig inschrijfgeld gevraagd (€ 6,80). Het vierde lid uit één gezin betaalt € 1,75 per maand.

Afmelden kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie. De contributieverplichting eindigt de maand na de schriftelijke afmelding. Indien een incasso is afgegeven eindigt deze na ontvangst van de afmelding.