Go to Top

Bestuur

Bestuur afdeling Survival
Maurice Botermans: Voorzitter en afgevaardigde hoofdbestuur
Susan Buuron: Vice-voorzitter en secretaresse
Jeanine Kardux: Penningmeester en ledenadministratie
Marc Buuron: Terrein beheerder
Dirk-Jan Kardux: Terrein beheerder
Bart Hoff: Site en emailbeheerder, Jeugd coördinator
Frank van Oers: Bestuurslid
Daan Botermans: Bestuurslid
Marit Segers: Bestuurslid
Nikki Menheere: Bestuurslid
Bart Jansen: Bestuurslid