Go to Top

Algemene Ledenvergadering

Geacht Diomedon lid ,

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering,die wordt gehouden op woensdag 13 maart 2019 in ons Clubgebouw De Inspanning.

Aanvang 20.00 uur.