Go to Top

Algemene informatie

Hoofdbestuur S.V. Diomedon

Voorzitter Eduard Tonissen eduard.tonissen@planet.nl
Penningmeester Jeanine Kardux
Secretaris Joke de Kock jokedekock@home.nl
Afgevaardigde Atletiek/Trimmen Ad Suijkerbuijk ad.suijkerbuijk@bdo.nl
Afgevaardigde Survival Maurice Botermans izwmbotermans@kpnmail.nl
Afgevaardigde Volleybal Henk van der Boog
Afgevaardigde Jeugdcommissie Tineke Hiemstra cam.hiemstra@gmail.com

 

Algemene ledenadministratie en contributie beheer

Annie van den Branden vandenbranden@ziggo.nl 0167-565035